Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zápisnica OZ 11.11.2019

Zápisnica OZ 10.10.2019

Zápisnica OZ 3.6.2019

Zápisnica OZ 8.3.2019

Zápisnica OZ 27.2.2019

Zápisnica OZ 25.01.2019

VZN o miestných daniach na rok 2020 (je platné VZN č. 1/2018 zo dňa 9.12.2017

VZN o miestných daniach na rok 2020 (je platné VZN č. 1/2018 zo dňa 9.12.2017

VZN č.1/2019 odpad na rok 2020

VZN č.1/2019 odpad na rok 2020

Zmluva o dielo - Materská škola

Zmluva o dielo - Materská škola

 Zverejnená dňa 11.12.2019