Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 2. štvrťroka 2020

Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 2. štvrťroka 2020