Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zmluva o poskytovaní právnej služby

Zmluva o poskytovaní právnej služby

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvlaitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Skvlaitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Výzva Západoslovenská distribučná a.s

Výzva Západoslovenská distribučná a.s

Zmluva o vinkulácii vkladu

Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ

Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ

Zmluva o dielo - Modernizácia VO Pataš