Na stiahnutie

Na stiahnutie

Dohoda č. 20/04/054/165 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Dohoda č. 20/04/054/165 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Opatrenia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

Opatrenia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

Dohoda č. 20/04/010/24

Dohoda č. 20/04/010/24

 Zverejnená dňa 08.10.2020

Vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR č. 587

Vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR č. 587

Oznámenie o SODB

Zmluva č. 146719 08U02 - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Zmluva č. 146719 08U02 - Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

 Zverejnené 18.08.2020

Oznámenie

Oznámenie

 Zverejnené 11.08.2020

Zmluva

Zmluva

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

 Zverejnené dňa 10.08.2020