Na stiahnutie

Na stiahnutie

Záverečný účet obce 2014

Záverečný účet obce 2014

Poistná zmluva . Ekodvor Pataš

Poistná zmluva . Ekodvor Pataš

Poistná zmluva - Rekultivácia TKO

Poistná zmluva - Rekultivácia TKO

Kúpna zmluva - Lászlóová

Mandátna zmluva VO

Mandátna zmluva VO

VZN dane PATAŠ 2015

Kúpna zmluva Boráros

Kúpna zmluva Boráros

Záverečný účet obce 2013

Záverečný účet obce 2013