Aktuality

Aktuality

11.04.2024 - 02:32:57
 e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na Voľvy do EP v roku 2024: info@obecpatas.sk
11.03.2024 - 09:35:17
 E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@obecpatas.sk
29.01.2024 - 02:29:56
 Mailová adresa na doručovaní Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Pataš: info@obecpatas.sk
26.07.2023 - 11:37:44
 Mailová adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je : info@obecpatas.sk
14.10.2022 - 11:34:36
 Telefónny kontakt zapisovateľky miestnej volebnej komisie v súvislosti so špeciálnym spôsobom hlasovania: Buchingerová Agáta: 031/5542 224, 
05.08.2022 - 12:11:34
 Počet obyvateľov obce Pataš ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. 06 2022 je: 799
12.11.2021 - 09:54:17
 Prístup do aplikácie zverejňovanie - stránka pre organizáciu je:  https://portal.zverejnovanie.sk/00305707/ 
10.06.2021 - 02:48:25
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede od 10.júna 2021 vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakazuje používať otvorený plameň, vypaľovať buriny a spaľovanie horľavých látok...
04.11.2019 - 09:05:54
 Mailová adresa pre Voľby do NR SR v roku 2020 - žiadosti o voľbu poštou, hlasovací preukaz: oupatas@stonline.sk 
19.03.2019 - 09:03:09
 Odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do dňa 26.03.2019: poštou alebo osobne : Obecný úrad PATAŠ, Pataš č.d. 87., alebo elektronicky -  mailová adresa: oupatas@stonline.sk