Delegovanie člena a náhradníka OkVK - voľby do Európskeho parlamentu 2019

 Odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do dňa 26.03.2019:

poštou alebo osobne : Obecný úrad PATAŠ, Pataš č.d. 87., alebo elektronicky - 

mailová adresa: oupatas@stonline.sk