e-mailová adresa - Voľby do EP v roku 2024

 e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na Voľvy do EP v roku 2024: info@obecpatas.sk