Spojené voľby 2022 - informácie o počte obyvateľov obce Pataš

 Počet obyvateľov obce Pataš ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. 06 2022 je: 799