Voľby do NR SR v roku 2020

 Mailová adresa pre Voľby do NR SR v roku 2020 - žiadosti o voľbu poštou, hlasovací preukaz:

oupatas@stonline.sk