Zverejnenie počtu obyvateľov

                      Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volib do orgánov samosprávy obcí

     Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

                                                                                Obec Pataš oznamuje,

                                                               že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10.07.2018

                                                                                      834 obyvyateľov.

 

 

                                                                                                                                                   Ernest Takács

                                                                                                                                                   starosta obce