Letöltések

Letöltések

Kandidáti Pataš 2022

Kandidáti Pataš 2022

Kandidáti Starosta, zastupiteľstvo Pataš 2022

Kandidáti Starosta, zastupiteľstvo Pataš 2022

Spojené voľby 2022 - informácie o práve voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Spojené voľby 2022 - informácie o práve voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Online burza práce - plagát

Online burza práce - plagát

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnenie zámeru Obce Pataš previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Obce Pataš previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Zverejnené dňa 08.03.2022

 Zvesené dňa : 23.03.2022

VZN o podmienkach nájmu obecných bytov

VZN o podmienkach nájmu obecných bytov

 Zverejnené 8.3.2022

 Zvesené 23.03.2022