Kontakt

Obec Pataš
Obecný úrad v Pataši
929 01 Pataš 87

 

Mobil - starosta: 0905 435 644, Tel: +421 / 0 / 31 5542 224,  +421 / 0 / 31 5549 404
Fax: +421 / 0 / 31 5542 224
Email: obecpatas@real-net.sk, Oupatas@stonline.sk