Na stiahnutie

Na stiahnutie

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Csáno Róbert

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Csáno Róbert

 Zverejnený dňa 16.08.2021

Zmluva o zbere BRKO a BRO

Zmluva o zbere BRKO a BRO

 Zverejnená 05.08.2021

Výzva - Renas s.r.o. Bratislava

Výzva - Renas s.r.o. Bratislava

 Zverejnená dňa 06.08.2021

Kúpna zmluva Csáno Robert - Levánszky Cyntia

Kúpna zmluva Csáno Robert - Levánszky Cyntia

Zmluva na zber a prepravu komunálnych odpadov

Zmluva na zber a prepravu komunálnych odpadov

 Zverejnená, dňa 22.06.2021

Záložná zmluva č. 200/9/2021

Záložná zmluva č. 200/9/2021

 Zverejnená 24.05.2021

Záložná zmluva č. 200/10/2021

Záložná zmluva č. 200/10/2021

 Zverejnená dňa 24.05.2021

SODB - Sčítanie obyvateľov - Népszámlálás 2021

SODB - Sčítanie obyvateľov - Népszámlálás 2021

 Vážení obyvatelia !

Dosčítavanie obyvateľov v našej obci sa realizuje od 03.05.2021 do 14.06.2021. 

Kontaktné miesto : Obecný úrad Pataš č. 87

Úradné hodiny kontaktného miesta: pondelok, utorok, streda, štvrtok  15:00  - 16:00 hod

                                                          piatok  13:00  - 15:00 hod.

Telefónny kontakt: 031/554 22 24

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK

 Zverejnená dňa 17.05.2021