VZN o podmienkach nájmu obecných bytov

VZN o podmienkach nájmu obecných bytov

 Zverejnené 8.3.2022

 Zvesené 23.03.2022