Zverejnenie zámeru Obce Pataš previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Obce Pataš previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Zverejnené dňa 08.03.2022

 Zvesené dňa : 23.03.2022