Letöltések

Letöltések

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 Zverejnené 16.2.2022

Nové pravidla karantény COVID-19, Új tudnivalók a karanténnal kapcsolatban

Nové pravidla karantény COVID-19, Új tudnivalók a karanténnal kapcsolatban

 Zverejnené 2.2.2022

Biztonságosan az interneten - Bezpečne na internete

Biztonságosan az interneten - Bezpečne na internete

Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom a prekleňovacom úvere

Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom a prekleňovacom úvere

 Zverejnený 24.01.2022

Zmluva o kontokorentnom úvere

Zmluva o kontokorentnom úvere

 Zverejnená 24.01.2022

Felhívás - výzva

Felhívás - výzva

 Zverejnené 18.01.2022

Žiadosť o súčinnosť v súvislosti ochorením Covid-19

Žiadosť o súčinnosť v súvislosti ochorením Covid-19

Žitnoostrovské osvetové stredisko - výzva

Žitnoostrovské osvetové stredisko - výzva

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva