Letöltések

Letöltések

Aktualizácia TOPSET

Aktualizácia TOPSET

Zmluva TOPSET

Zmluva TOPSET

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

 Zverejnené 21.11.2022

Oznámenie pre odídencov - Jednorázová pomoc

Oznámenie pre odídencov - Jednorázová pomoc

 Zverejnené dňa 16.11.2022

Referendum 2023 mailová adresa

Referendum 2023 mailová adresa

 e.mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

info@obecpatas.sk

Referendum 2023 - vyhlásenie

Referendum 2023 - vyhlásenie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 Zverejnené 21.10.2022

Kandidáti Pataš 2022

Kandidáti Pataš 2022

Kandidáti Starosta, zastupiteľstvo Pataš 2022

Kandidáti Starosta, zastupiteľstvo Pataš 2022

Spojené voľby 2022 - informácie o práve voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Spojené voľby 2022 - informácie o práve voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov