Letöltések

Letöltések

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

 Zverejnená dňa 01.12.2020

Dodatok k Zmluve NP TOS

Dodatok k Zmluve NP TOS

Info leták

COVID 2. kolo testovania -informačný leták

COVID 2. kolo testovania -informačný leták

 Testovanie sa uskutoční v dňoch 7.11.2020 a 8.11.2020 v čase od 8.00 do 20.00 na odbernom mieste Obecný dom č. 137.

Nájomná zmluva 8 b.j.

Nájomná zmluva 8 b.j.

 Zverejnená dňa 6.11.2020

Dohoda č. 20/04/054/165 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Dohoda č. 20/04/054/165 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Opatrenia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

Opatrenia zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

Dohoda č. 20/04/010/24

Dohoda č. 20/04/010/24

 Zverejnená dňa 08.10.2020

Vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR č. 587

Vyhlásenie núdzového stavu - uznesenie vlády SR č. 587