Letöltések

Letöltések

Záložná zmluva č. 200/9/2021

Záložná zmluva č. 200/9/2021

 Zverejnená 24.05.2021

Záložná zmluva č. 200/10/2021

Záložná zmluva č. 200/10/2021

 Zverejnená dňa 24.05.2021

SODB - Sčítanie obyvateľov - Népszámlálás 2021

SODB - Sčítanie obyvateľov - Népszámlálás 2021

 Vážení obyvatelia !

Dosčítavanie obyvateľov v našej obci sa realizuje od 03.05.2021 do 14.06.2021. 

Kontaktné miesto : Obecný úrad Pataš č. 87

Úradné hodiny kontaktného miesta: pondelok, utorok, streda, štvrtok  15:00  - 16:00 hod

                                                          piatok  13:00  - 15:00 hod.

Telefónny kontakt: 031/554 22 24

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK

Zmluva o spolupráci NP COVID MRK

 Zverejnená dňa 17.05.2021

Kúpna zmluva Hodossy-Szitás

Kúpna zmluva Hodossy-Szitás

Zmluva č. TT151762_2 o spolupráci - Recobal

Zmluva č. TT151762_2 o spolupráci - Recobal

Zmluva - odvoz odpadu

Zmluva - odvoz odpadu

Inominátna zmluva

Inominátna zmluva

 Zverejnená 30.03.2021

Dodatok k Zmluve o výpožičke

Dodatok k Zmluve o výpožičke

Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami

Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami