Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - voľby VÚC 2017: oupatas@stonline.sk